Fakulta online

Chci učit online

Zabezpečit kvalitní on-line výuku v době povinně nařízeného distančního vzdělávání může být nejen velmi složité, ale i stresující. A to jak pro akademické pracovníky, sedící na jedné straně monitoru, tak pro studenty, sedící na straně protější. Z tohoto důvodu Vám níže nabízíme soubor odkazů na aplikace, jež doporučujeme využívat ke vzájemné komunikaci (synchronní/asynchronní), k různým způsobům vedení e-learningu a k odkazování na informační prameny / zdroje.

uceni.jpg

Jak učit online?

Především s chutí a pochopením. K orientaci v oblasti on-line, distančního nebo hybridního vzdělávání lze dohledat řadu zdrojů, nicméně zkusme mít alespoň pro začátek na paměti níže uvedené zásady, které připravila Odborná skupina pro distanční vzdělávání:

Přesun do online prostředí s sebou nese i svá rizika. Doporučujeme proto text od Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost.

Jak zkoušet online?

V návaznosti na průběžně aktualizovaná doporučení i nařízení rektorátních oddělení UK si Vás dovolujeme v oblasti distančního zkoušení odkázat na univerzitní web Karlovka online, konkrétně na pasáž Chci zkoušet.

Obzvláště je nutné dodržovat procedury spjaté se státními zkouškami:

Příklady dobré praxe

Časová náročnost kurzu Flipped classroom Syntéza hlasu pro (nejen) jazykáře s LearningApps.org Kombinace aplikace Padlet a Breakout Rooms pro skupinovou práci na seminářích Powerpoint jinak (a lépe) – Nearpod Zpětná vazba Desatero online výuky na KPPP

Doporučené nástroje

Google Meet

Google Meet

Intuitivní, jednoduchá a bezplatná aplikace od společnosti Google pro uskutečnění videokonferencí.

 • jednoduché ovládání
 • sdílení záznamů
 • výkyvy kvality
 • špatné sdílení obrazovky
 • nemožno privátní komunikace

Microsoft Teams

Microsoft Teams

Je softwarová platforma, která umožňuje správu distanční výuky skrze psanou komunikaci, videohovory, datové úložiště pro ukládání souborů a integraci dalších aplikací do daného prostředí.

 • intuitivní ovládání
 • jednoduché nahrávání
 • méně plynulé rozhraní
 • kompatibilita s jinými aplikacemi

Jitsi Meet

Jitsi Meet

Velmi intuitivní, jednoduchá a bezplatná aplikace pro uskutečnění videohovorů.

 • velmi intuitivní
 • snadné pro využívání
 • nabízí velmi omezené funkce
 • nevhodné na náročnější výuku

Adobe Connect

Adobe Connect

Je webová aplikace – nástroj, umožňující realizaci elektronického vzdělávání. Jde o systém pro řízení výuky (formou LMS), jež zabezpečuje: ukládání, distribuci a přehrávání multimediálního výukového obsahu určeným skupinám uživatelů.

 • sdílení snímků
 • správa nahrávání
 • řešení problémů
 • kompatibilita

Zoom

Zoom

ZOOM je videokonferenční nástroj, vhodný pro realizaci online výuky, videokonference nebo webináře.

 • breakout rooms
 • propracované hlasování
 • privátní chat
 • neumožňuje „lajkovat“ příspěvky

Moodle UK

Moodle UK

Systém Moodle patří mezi nejrozšířenější Learning Management Systémy (LMS) na světě. Je určený pro správu a vytváření elektronických vzdělávacích kurzů a v rámci univerzitního/fakultního prostředí je poskytován uživatelům bezplatně.

 • mnoho funkcí
 • zálohy, importy
 • složitější na ovládání
 • špatná mobilní verze

Google Classroom

Google Classroom

Google Classroom je volně dostupná aplikace od společnosti Google, která pedagogům umožňuje rychle a snadno zprovoznit online prostor pro výuku.

 • jednoduché sdílení
 • intuitivní třídění
 • výpadky notifikací
 • těžkopádná správa

Skype

Skype

Skype je program, který umožňuje provozovat hlasové online telefonáty (VoIP), videohovory, Instant messaging a také přenos souborů.

 • intuitivní ovládání
 • sdílení dokumentů
 • kooperace s MS 365
 • záseky zvuku i obrazu
 • vhodné pro menší skupiny
 • občasné výpadky

Wikisofia FF UK

Wikisofia FF UK

Wikisofia je portál pro tvorbu, ukládání a získávání otevřených studijních materiálů, především z oblasti humanitních věd. Články může vytvářet a upravovat každý, ovšem s přednostním právem pro členy akademické obce UK. Tím je zajištěna jak pluralita pohledů, tak vzájemná kontrola ověřitelnosti obsahu.

Wiki UK

Wiki UK

Univerzitní rozcestník provozovaných Wiki na Univerzitě Karlově.

FutureBooks

FutureBooks

Sytém FutureBooks lze charakterizovat jako publikační systém, umožňující tvorbu a distribuci primárně elektronických interaktivních výukových médií.

Google Scholar

Google Scholar

Google Scholar je volně přístupný webový vyhledávač, spadající pod společnost Google, který indexuje plné texty nebo metadata z odborné literatury skrz řadu formátů a oborů v počtu více než cca 390 milionů dokumentů.

Portál elektronických zdrojů

Portál elektronických zdrojů

Portál elektronických zdrojů Univerzity Karlovy (PEZ) zpřístupňuje na jednom místě informace o všech EIZ, dostupných na UK, které jsou dostupn pro studenty, zaměstnance a uživatele knihoven UK s průkazem externího uživatele.

Wiki PedF UK

Wiki PedF UK

Wiki PedF UK se řadí svým formátem a zpracováním mezi klasické Wikipedie, jen s tím rozdílem, že je její obsah primárně zaměřen na oblast pedagogiky a je v mnohých případech revidován samotnými akademickými pracovníky UK PedF.

Centrální katalog UK

Centrální katalog UK

Centrální katalog knihoven Univerzity Karlovy (CKIS) Vám nabízí možnost online vyhledávání v centrálním katalogu i v katalozích jednotlivých knihoven a také správu uživatelského konta.