Fakulta online

Flipped classroom

Čas, který může trávit se studenty během synchronní výuky je velmi vzácný a omezený. Je tedy velice vhodné, pokud studenti jsou připraveni a čas je využit k obousměrné komunikaci. Z tohoto důvodu jsem pro přípravu předmětu Polynomická algebra zvolil velmi jednoduchou strukturu:

Pro studenty je předpřipravené video, které obsahuje stručný teoretický výklad k textu ve skriptech. Toto video bylo zveřejňováno s předstihem a případně bylo doplněno dalšími studijními zdroji.

Studentům byl zadán úkol – pracovní list, na kterém měli aplikovat získané teoretické poznatky:

Termín odevzdání byl volen před on-line setkáním. Pro představu o náročnosti úloh doplňuji i ukázku jednoho studentského řešení. Vlastní řešení je rozpracováno na 7 stranách a celkem vypracování pracovního listu trvalo 4 hodiny a 20 minut. Časy odpovídají vzrůstající náročnosti zadaných úloh (10 minut, 20 minut, 90 minut, 140 minut).

Ukázka

Následovala on-hodina, ve které se studenti mohli ptát na věci, které jim nebyli jasné. Na této hodině byly řešeny i ukázkové úlohy a studenti měli možnost se ptát na detaily k jednotlivým krokům řešení. (V průběhu hodin byl při výkladu použit nástroj pro průběžné hlasování, kde mohli studenti označovat, nakolik již dané téma chápou. Na něj jsou v komentáři vyučujícího odkazy.)

Na základě této hodiny pak mohli pracovní list dopracovat.