Fakulta online

Je webová aplikace – nástroj, umožňující realizaci elektronického vzdělávání. Jde o systém pro řízení výuky (formou LMS), jež zabezpečuje: ukládání, distribuci a přehrávání multimediálního výukového obsahu určeným skupinám uživatelů.

  • Sdílení snímků (slidů) a umožnění moderátorům řídit jejich rychlost.
  • Integrace externí konferenční linky kromě VOIP.
  • Nástroje a správa pro nahrávání / přehrávání.
  • Řešení problémů se zvukem / mikrofonem může být pro běžného uživatele náročnější.
  • Chatlog ztrácí veškeré formátování / mezery v e-mailu.
  • Kompatibilita programu v rámci různých druhů prohlížečů je nekonzistentní.

Aplikace umožňuje sestavování, přehrávání a distribuci obsáhlých studijních plánů i samostatných kurzů. Uskutečňování výuky v reálném čase, tzv. webináře, a online setkávání vědeckých a studijních skupin pro až 200 účastníků, současně připojených na jednu konferenční místnost.

Program svým uživatelům rovněž nabízí možnosti v podobě:

Administrace ze strany přednášejícího/hostitele umožňuje:

Pro přihlášení uživatelů (vyučujících i studentů) je možné nastavit login (autentizaci) CAS jako do SIS/Moodle.

Pro chod aplikace je však nutná buď instalace softwaru do PC (pro vyučujícího určitě doporučeno), nebo stáhnutí mobilní verze (Android i iOS – u studentů dostačující).

Vzhledem k nárůstu vytíženosti služby na univerzitních serverech (aplikaci provozuje přímo UK) je nutná registrace Vaší videokonference předem, a to na knihovna.cuni.cz/rezervaceACUK.

Aktuální obsazenost Adobe Connect můžete sledovat na stránkách knihovna.cuni.cz/obsazenostACUK.

Bližší informace o programu včetně návodů můžete dohledat na stránce dl.cuni.cz/adobe-connect.

Koordinátor

Obrázek koordinátora
Centrum pro podporu e-learningu