Fakulta online

Je softwarová platforma, která umožňuje správu distanční výuky skrze psanou komunikaci, videohovory, datové úložiště pro ukládání souborů a integraci dalších aplikací do daného prostředí.

  • Velmi intuitivní aplikace pro komunikaci a výměnu dokumentů.
  • Poskytuje možnost vkládání videí a zvukových nahrávek do týmových skupin.
  • Mobilní aplikace.
  • Kooperace s jinými aplikacemi než od Microsoft.
  • Nemá plynulé rozhraní jako obdobné aplikace.

Studenti, učitelé a zaměstnanci mohou bez problémů spolupracovat, vytvářet obsah a sdílet zdroje z jediné, jednoduché platformy, kterou si snadno osvojí.

Aplikace svým uživatelům nabízí:

Administrace ze strany přednášejícího/hostitele umožňuje:

Abyste mohli Teams začít využívat, stačí Vám pouze znát své přihlašovací údaje do Office 365. Přihlásit se můžete do:

Pozor, tato prostředí nejsou propojená! Dokumenty, týmy, studenty a materiály vytvořené v jednom prostředí neuvidíte v druhém prostředí! Rozlišujte proto, do kterého se hlásíte. Podle toho také kontaktujte odpovídající technickou podporu (fakultní nebo rektorátní).

MS Teams umožňují také komunikovat i s partnery mimo fakultu/univerzitu.

Na internetu lze nalézt celou řadu návodů. Z naší strany Vám doporučujeme využít souhrnné informace, jež poskytuje Ústřední knihovna, případně také Středisko informačních technologií (SIT) PedF UK, nebo přímo společnost Microsoft a jejich Centrum zdrojů.

Eventuelně také video-přednášku (návod), která byla ze strany společnosti Microsoft poskytnuta zaměstnancům a studentům Univerzity Karlovy.

V případě přihlášení/registrace je vhodné postupovat dle návodu Střediska informačních technologií (SIT) PedF UK.

Koordinátor

Obrázek koordinátora
Igor Červený