Fakulta online

Portál elektronických zdrojů Univerzity Karlovy (PEZ) zpřístupňuje na jednom místě informace o všech EIZ, dostupných na UK, které jsou dostupn pro studenty, zaměstnance a uživatele knihoven UK s průkazem externího uživatele.