Fakulta online

Asi nejpoužívanější nástroj k vedení týmů. Skládá se ze sloupců a karet. Každá karta znamená jeden úkol. Je možné propojit i s Onedrive. Využívaný v současné době také kolegiem děkana PedF UK.

  • V základní verzi zdarma.
  • V českém jazyce.
  • Jednoduchý a přehledný design.
  • Při složitějších procesech může být zahlcený.
  • Pouze jedno vylepšení nástěnky ve free verzi.

Na internetu lze nalézt celou řadu návodů. My jsme pro vás vybrali dva.

První návod vytvořil Tomáš Bederka pro kolegium děkana PedF UK. Jedná se o jeden z možných způsobů práce s Trellem. Druhý návod je v anglickém jazyce a shrnuje základy práce s Trellem:

Koordinátor

Obrázek koordinátora
Tomáš Bederka