Fakulta online

Wiki PedF UK se řadí svým formátem a zpracováním mezi klasické Wikipedie, jen s tím rozdílem, že je její obsah primárně zaměřen na oblast pedagogiky a je v mnohých případech revidován samotnými akademickými pracovníky UK PedF.