Fakulta online

Wikisofia je portál pro tvorbu, ukládání a získávání otevřených studijních materiálů, především z oblasti humanitních věd. Články může vytvářet a upravovat každý, ovšem s přednostním právem pro členy akademické obce UK. Tím je zajištěna jak pluralita pohledů, tak vzájemná kontrola ověřitelnosti obsahu.